แพ็คเกจ Thai-A1
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 1,000 บาท
 • เฉลี่ย 100 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-A2
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 200 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 500 บาท
 • เฉลี่ย 50 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-B1
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 1,599 บาท
 • เฉลี่ย 79.95 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-B2
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 200 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 799 บาท
 • เฉลี่ย 39.95 บาท/บทความ