แพ็คเกจ Thai-A1
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 1,000 บาท
 • เฉลี่ย 100 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-A2
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 200 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 500 บาท
 • เฉลี่ย 50 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-B1
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 1,599 บาท
 • เฉลี่ย 79.95 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Thai-B2
 • บทความภาษาไทย
 • บทความละ 200 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 799 บาท
 • เฉลี่ย 39.95 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Eng-A1
 • บทความภาษาอังกฤษ
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 3,000 บาท
 • เฉลี่ย 300 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Eng-A2
 • บทความภาษาอังกฤษ
 • บทความละ 300 คำ
 • จำนวน 10 บทความ
 • ราคา 1,500 บาท
 • เฉลี่ย 150 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Eng-B1
 • บทความภาษาอังกฤษ
 • บทความละ 500 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 3,999 บาท
 • เฉลี่ย 199.95 บาท/บทความ
แพ็คเกจ Eng-B2
 • บทความภาษาอังกฤษ
 • บทความละ 300 คำ
 • จำนวน 20 บทความ
 • ราคา 1,999 บาท
 • เฉลี่ย 99.95 บาท/บทความ