ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ตามรายละเอียดข้างต้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-663-7117